Προγράμματα και δράσεις σε σχολεία Φεβρουαρίου 2024

Κέντρο Πρόληψης Αθηνά Υγεία

Προγράμματα και δράσεις σε σχολεία Φεβρουαρίου 2024

Τα Κέντρα Πρόληψης του ”Αθηνά Υγεία” στις 7 Δημοτικές κοινότητες του Δήμου Αθηναίων πραγματοποίησαν προγράμματα και δράσεις πρόληψης για το μήνα Φεβρουάριο 2024,
 
Πραγματοποιήθηκαν δράσεις σε 20 νέα σχολεία Αβάθμιας και συνεχίστηκαν σε άλλα 4. Οι νέες ομάδες μαθητών ήταν 26 και συνεχίστηκαν οι δράσεις σε 21 ομάδες με 373 νέους ωφελούμενους μαθητές. Πραγματοποιήθηκαν 7 ομάδες γονέων με 110 ωφελούμενους, 1 νέα ομάδα εκπαιδευτικών και 2 συνεχίζονται με 5 ωφελούμενους.
 
Παρεμβάσεις σε 21 νέα σχολεία και σε 7 συνεχίζονταν οι δράσεις. Πραγματοποιήθηκαν δράσεις σε 94 ομάδες μαθητών και συνεχίστηκαν σε άλλες 37 με 1.995 ωφελούμενους μαθητές. Πραγματοποιήθηκαν 2 νέες ομάδες γονέων και 1 συνεχίζεται με 44 ωφελούμενους γονείς. Πραγματοποιήθηκαν 3 νέες ομάδες εκπαιδευτικών με 60 ωφελούμενους.
 
Τα προγράμματα και οι δράσεις έγιναν σε συνεργασία με τον Οργανισμό Κατά των Ναρκωτικών – ΟΚΑΝΑ .
 

Πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης (Α.Π. 273/13-11-2023) για την οριστικοποίηση των πινάκων των υποψηφίων που πληρούν τις προϋποθέσεις, εκείνων που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις και εκείνων που συνεχίζουν στη διαδικασία επιλογής και θα κληθούν σε συνέντευξη για την επιλογή δεκαπέντε (15) συνεργατών (τεσσάρων (4) Π.Ε Ψυχολόγων, τεσσάρων (4) Π.Ε/Τ.Ε Κοιν. Λειτουργών, δύο (2) Π.Ε Κοινωνιολόγων και πέντε (5) Τ.Ε Διοικητικού-Λογιστικού, υπό καθεστώς έκδοσης δελτίου παροχής υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους, σε συνέχεια της υπ’ αρ. πρωτ. 104/18-10-2023 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για χρονικό διάστημα έως ένα (1) έτος.