Συνεργαζόμενοι Φορείς

Κέντρο Πρόληψης Αθηνά Υγεία

Συνεργαζόμενοι

Φορείς

Παγκόσμιοι και εθνικοί οργανισμοί με τους οποίους συνεργαζόμαστε.

Συνεργαζόμενοι Φορείς

Πανελλήνιο Δίκτυο Φορέων Πρόληψης των Εξαρτήσεων

ΟΚΑΝΑ | Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών

European Addiction Prevention Network (Euro net)

The European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA)

Unicef Drug Use Prevention

National Institute on Drug Abuse (NIDA)

ESPAD – the European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs

The UNDCP/WHO Global Initiative on Primary Prevention of Substance Abuse

Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά (ΕΚΤΕΠΝ)