Υπηρεσίες

Κέντρο Πρόληψης Αθηνά Υγεία Υπηρεσίες

Συμβουλευτική σε άτομα και οικογένειες

Παρεμβάσεις σε εργασιακούς χώρους

Έγκυρη ενημέρωση και πληροφόρηση για ναρκωτικά, αλκοόλ, HIV

Προγράμματα πρόληψης στη σχολική κοινότητα

Οι υπηρεσίες που παρέχει το Κέντρο Πρόληψης ΑΘΗΝΑ ΥΓΕΙΑ είναι δωρεάν και η διεπιστημονική του ομάδα στελεχώνεται από ψυχολόγους, κοινωνιολόγους, ψυχιάτρους, εκπαιδευτικούς, κοινωνικούς ανθρωπολόγους, ψυχοπαιδαγωγούς και κοινωνικούς λειτουργούς.

Δωρεάν Υπηρεσίες που παρέχει το Κέντρο Πρόληψης ''Αθηνά Υγεία''.

01

Παρεμβάσεις πρόληψης

Υλοποιεί παρεμβάσεις πρόληψης των εξαρτήσεων και προγράμματα προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας στη σχολική κοινότητα (μαθήτριες & μαθητές όλων των βαθμίδων).

02

Υποστήριξη

Παρέχει υποστήριξη και συμβουλευτική βραχείας διάρκειας σε ενήλικο πληθυσμό.

03

Ενημέρωση

Συντονίζει εκπαιδευτικές ομάδες φοιτητών, κοινωνικών επιστημόνων και άλλων επαγγελματιών υγείας σε θέματα πρόληψης των εξαρτήσεων και οργανώνει δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του γενικού πληθυσμού σχετικά με τις εξαρτήσεις.

04

Βιωματικές ομάδες

Οργανώνει βιωματικές ομάδες και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια για γονείς / πρόσωπα φροντίδας παιδιών και εφήβων και εκπαιδευτικούς (όλων των βαθμίδων και όλων των ειδικοτήτων) που τους ενδιαφέρει η ψυχοεκπαίδευση.