Γυμνάσιο ερχόμαστε

Γυμνάσιο ερχόμαστε

Το πρόγραμμα “Γυμνάσιο ερχόμαστε ” υλοποιήθηκε σε μαθητές της 5ης και της 6ης Δημοτικής κοινότητας βασισμένο στο υλικο ¨Γυμνάσιο ερχόμαστε” του Κ.Π Ζωγράφου με σκοπό την ομαλή μετάβαση των μικρων μαθητων στην έφηβη σχολική ζωή.

Εικόνες