#Διαβάζουμε

#Διαβάζουμε

Μια ψηφιακή δράση του Κέντρου Πρόληψης ‘Αθηνά Πολύβουλος’ για γονείς και άλλα πρόσωπα φροντίδας παιδιών που αγαπούν τα βιβλία!

Βιβλία που μας θυμίζουν πράγματα που ίσως είχαμε ξεχάσει και μας μαθαίνουν νέα!

Βιβλία που δημιουργούν ανοίγματα προς τη ζωή!

Εικόνες