Διαχείριση του Άγχους

Πρόγραμμα Πρόληψης στην Γ’ τάξη του 52ου Γυμνασίου Αθηνών για την Διαχείριση του Άγχους, από το Κέντρο Πρόληψης Αθηνά Αφαία. Οι μαθητές έφτιαξαν antistress σκίτσα.

Μια από τις μικρές ομάδες μαθητών εστίασε στην σημασία της γαλήνης στην ψυχική υγεία.

Διάφορα πράγματα συμβαίνουν στην ζωή μας καθημερινά με αποτέλεσμα οι συνθήκες να αλλάζουν και η ηρεμία μας να διαταράσσεται ξανά και ξανά.

Δεν μπορούμε να ελέγχουμε πάντα τις καταστάσεις που προκύπτουν. Δεν μπορούμε να διαχειριζόμαστε πάντα τους εξωτερικούς παράγοντες με επιτυχία και όπως μας βολεύει.

Είναι σημαντικό, λοιπόν, αντί να σπαταλάμε την ενέργειά μας, προσπαθώντας να ελέγξουμε πράγματα που δεν μπορούμε να αλλάξουμε γιατί δεν είναι στο χέρι μας, να εστιάζουμε την προσοχή και την ενέργεια μας σε αυτά που μπορούμε να πετύχουμε, να αντιμετωπίσουμε και να αλλάξουμε.

Διαχείριση του Άγχους

Η ηρεμία είναι μια εσωτερική κατάσταση. Έχει άμεση σχέση με το να μπορούμε να ρυθμίσουμε αποτελεσματικά τους εσωτερικούς παράγοντες που συμβάλλουν στο να είμαστε ήρεμοι.

Ο κάθε άνθρωπος είναι σημαντικό να αποφασίζει για το πώς θα νοηματοδοτεί συγκεκριμένα γεγονότα και καταστάσεις που εκτυλίσσονται γύρω του αλλά και το κατά πόσο θα αφήνει αυτά να τον επηρεάζουν. Όταν δυσκολεύεται να ελέγχει τις αρνητικές σκέψεις κ το άγχος του θα απομακρύνεται από την ηρεμία και την γαλήνη.