Επικοινωνία και συνεργασία στα πλαίσια της ομάδας

Επικοινωνία και συνεργασία στα πλαίσια της ομάδας

Βραχεία δράση που πραγματοποίησε το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας «Παλλάς Αθηνά», σε ομαδάρχες στις παιδικές κατασκηνώσεις του Δήμος Αθηναίων , με τίτλο: 

Επικοινωνία και συνεργασία στα πλαίσια της ομάδας

Εικόνες

Οι ομαδάρχες, μέσω βιωματικών ασκήσεων, εκπαιδεύτηκαν στις αρχές της λειτουργικής επικοινωνίας και συνεργασίας και παράλληλα, επικεντρώθηκαν στις προσωπικές δεξιοτήτων που φέρνουν στο ρόλο του ομαδάρχη.