Μετάβαση από το δημοτικό στο γυμνάσιο

Μετάβαση από το δημοτικό στο γυμνάσιο

Στο πλαίσιο προγράμματος για την ομαλή μετάβαση από το δημοτικό στο γυμνάσιο που υλοποιείται από το Κέντρο Πρόληψης ‘Αθηνά Πολύβουλος’ με τις μαθήτριες και τους μαθητές των δύο τμημάτων της ΣΤ’ τάξης του 18ου Δ.Σ. Αθηνών, αξιοποιήθηκε υλικό από το εργαλείο ‘Γυμνάσιο, ερχόμαστε!’ των Κέντρο Πρόληψης Σταθμός & Κέντρο Πρόληψης Ζωγράφου με αφορμή τη σημερινή παγκόσμια ημέρα κατά του καπνίσματος (31 Μαΐου).

Εικόνες

Με αφορμή μια μελέτη περίπτωσης, εστιάσαμε στην πίεση των συνομηλίκων και στη λήψη αποφάσεων.

Τα ίδια τα παιδιά προτείνουν σε έναν μαθητή γυμνασίου τί να κάνει στην περίπτωση που οι φίλοι του τον πιέζουν να καπνίσει για να είναι μέλος της παρέας.

Κάποιες από τις απαντήσεις τους: να μην καπνίζει και να κάνει νέες παρέες, να μην ασχοληθεί με αυτούς, να μην κάνει το ίδιο, να μην ασχοληθεί γιατί μόνοι τους χαλάνε τον οργανισμό τους, να απομακρυνθεί από εκείνη την παρέα για να μην τον παρασύρουν και για άλλα πράγματα, να βγει από την παρέα και να τους αγνοεί, να μην κάνει κάτι που δεν θέλει με το ζόρι για να μην χάσει τους φίλους του, ας τους χάσει και ας βρει καλύτερη παρέα.

Τα παιδιά τα είπαν όλα!