Μορφές βίας και εκφοβισμός- Bullying

Μορφές βίας και εκφοβισμός- Bullying

Βραχεία δράση που πραγματοποιήθηκε σε ομαδάρχες στις παιδικές κατασκηνώσεις του Δήμος Αθηναίων από το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας «Παλλάς Αθηνά», με θέμα:

Μορφές βίας και εκφοβισμός- Bullying

Εικόνες

Οι ομαδάρχες, μέσω βιωματικών ασκήσεων και ανοιχτής συζήτησης, ενημερώθηκαν για τις μορφές βίας και το πως να διακρίνουν τον εκφοβισμό και προτάθηκαν τρόποι αντιμετώπισής του.