Ομάδα Γονέων 1

Ομάδα Γονέων 1

Το Κέντρο της @actionaid_communitycentre στην Αθήνα οργάνωσε και το Κέντρο Πρόληψης Αθηνα Αφαία πραγματοποίησε Ομάδα Γονέων των παιδιών που συμμετείχαν στην 2η περίοδο του summer camp με θέμα :

Ομάδα Γονέων 1

🔹’Εγώ και το παιδί μου πιο κοντά’ στον λόφο του Κολωνού. Χρησιμοποιώντας υλικό από την Μέθοδο της Καταξιωτικής Διερεύνησης, οι γονείς εστίασαν στα αποθέματα και τις δυνάμεις τους μέσα από αναμνήσεις που έφεραν στην ομάδα, τα οποία είναι χρήσιμα για την ενδυνάμωση του γονεϊκού τους ρόλου.

🆘Είναι σημαντικό ένας γονιός να έχει επίγνωση του ποιος είναι, με τα δυνατά του και λιγότερα δυνατά του σημεία.
🆘Να ενημερώνεται, να εξελίσσεται και έτσι να βελτιώνεται στον γονεϊκό του ρόλο.