Πάρε ό, τι χρειάζεσαι

Πάρε ό, τι χρειάζεσαι

Τον Όμιλο Ψυχολογίας συντόνισε ακόμη μια χρονιά η επιστημονική ομάδα των ψυχολόγων του Κέντρου Πρόληψης “Αθηνά Πολύβουλος” σε συνεργασία με τις υπεύθυνες εκπαιδευτικούς Α. Αλεξάνδρου και Δ.Καραδήμα.

Η φετεινή τελική δράση του Ομίλου Ψυχολογίας αφορούσε στην δημιουργία βοηθητικών και υποστηρικτικών μηνυμάτων για την διαχείριση του άγχους των μαθητ(ρι)ών κατά την εξεταστική περίοδο με την προτροπή

Εικόνες

Τα παιδιά πήραν το μήνυμα που χρειάζονταν και μερικά άφησαν και τα δικά τους μηνύματα. Άλλωστε, το κεντρικό μήνυμα της δράσης αυτής "Οι εξετάσεις δεν είναι μοναχική υπόθεση.

Ας ενθαρρύνουμε η μια τον άλλον, και ο ένας την άλλη!” είναι πιο επίκαιρο από ποτέ.