Συμμαχία των Φύλων

Συμμαχία των Φύλων

Στελέχη από τα Κέντρα Πρόληψης ‘Παλλάς Αθηνά’ και ‘Αθηνά Πολύβουλος’ του ΑΘΗΝΑ ΥΓΕΙΑ συμμετέχουν στις δράσεις που υλοποιεί η ‘Συμμαχία των Φύλων’ στο πλαίσιο του προγράμματος ‘Τοπικές Κοινωνίες – Δράσεις Ενδυνάμωσης και Έμφυλη Δημοκρατία – Gender at the Local Level (G@LL)’.

Εικόνες