Το ταξίδι της ομάδας μου

Το ταξίδι της ομάδας μου

“Το ταξίδι της ομάδας μου” , ένα πρόγραμμα που υλοποιήθηκε σε μαθητές της Α Γυμνασίου απο τα στελέχη πρόληψης του Κ.Π Εργάνη με στόχο την ενδυνάμωση των σχέσεων μεταξύ των μαθητών.

Εικόνες