Υλικό από ομάδα Εκπαιδευτικών

Υλικό από ομάδα Εκπαιδευτικών ΠΕ Επικοινωνία Β' του Κέντρου Πρόληψης Αθηνά Αφαία.

Εικόνες

Οι εκπαιδευτικοί δούλεψαν πάνω στο ποιοτικό σχετίζεσθαι.

 
Οι εκπαιδευτικοί εστίασαν στο πόσο σημαντικό είναι να αισθάνονται ελευθερία μέσα στις σχέσεις τους, να παίρνουν ικανοποίηση από τα πράγματα που κάνουν μαζί με άλλους, να δίνουν και να εισπράττουν αποδοχή και στήριξη.
 
Τίποτα από αυτά δεν είναι αυτονόητο.

Η ποιότητα των σχέσεων που οι άνθρωποι φτιάχνουν προάγει ή υπονομεύει την ψυχική υγεία.