Πρόληψη για

Αρχική, Αρχική, Φωτεινή Λεομπίλλα,

Αθηνά Υγεία

Το Αθηνά Υγεία είναι μέλος του «Πανελληνίου Δικτύου Φορέων Πρόληψης των Εξαρτήσεων».

Αθηνά Υγεία
Παραρτήματα

Πρόληψη Ενημέρωση Δράσεις

Ουσίες Εξαρτήσεις Εκφοβισμός

Μαθητές Εκπαιδευτικοί Γονείς

Το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων & Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας “Αθηνά Υγεία“, ιδρύθηκε το 1998 και έχει τη μορφή μη Κερδοσκοπικής Αστικής Εταιρείας.

 

Εποπτεύεται διοικητικά από το Δ.Σ. και επιστημονικά από τον Οργανισμό κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ). 

Στελεχώνεται από επιστημονικό προσωπικό, το οποίο ανάλογα με την ειδικότητα και την κατάρτιση συντονίζει τις δράσεις.

Απευθύνεται σε όλους τους πολίτες και οι υπηρεσίες που διαθέτει είναι δωρεάν. Μέχρι σήμερα λειτουργούν 7 Κέντρα στα γεωγραφικά όρια του Δήμου Αθηναίων.

Στόχος: Το Κέντρο Πρόληψης ενισχύει τις ατομικές και κοινωνικές δεξιότητες του ατόμου, ώστε να αποκτήσει λειτουργικούς τρόπους διαχείρισης των θεμάτων
που το απασχολούν και να προστατεύει την σωματική και ψυχική του υγεία.

Η Φιλοσοφία των προγραμμάτων, που υλοποιεί το Κέντρο Πρόληψης Αθηνά Υγεία βασίζεται στην ενεργητική συμμετοχή ολόκληρου του κοινωνικού συνόλου.

Οι δράσεις που αναπτύσσει στοχεύουν στην έγκυρη και επιστημονική πληροφόρηση, στην ενθάρρυνση θετικών στάσεων ζωής, στην ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση φορέων και ομάδων στα πλαίσια της τοπικής κοινωνίας, προς την κατεύθυνση της συλλογικής παρέμβασης σε θέματα και προβλήματα που αφορούν όλους.

Κέντρο Πρόληψης