Διοικητικό Συμβούλιο

Κέντρο Πρόληψης Αθηνά Υγεία

Δ.Σ

του Αθηνά Υγεία

Το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων & Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας “Αθηνά Υγεία”, ιδρύθηκε το 1998 και έχει τη μορφή μη κερδοσκοπικής Αστικής Εταιρείας. Εποπτεύεται διοικητικά από το Δ.Σ.

Διοικητικό Συμβούλιο

Κέντρο Πρόληψης Αθηνά Υγεία

Δήμος Αθηναίων

Περιφέρεια Αττικής

Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών

Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών

Οδοντιατρικός Σύλλογος Αττικής

Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης