Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Κέντρο Πρόληψης Αθηνά Υγεία

   20/10/2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥΣ, ΚΟΙΝ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΥΣ, ΤΕ ΔΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΩΣ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ.

Το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Δήμου Αθηναίων, “Αθηνά-Υγεία”, για την κάλυψη των αναγκών του σε προσωπικό και για την προσήκουσα λειτουργία των Κέντρων του, ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς, Κοινωνιολόγους και διοικητικό προσωπικό του κλάδου Τ.Ε Διοικητικού-Λογιστικού, με σύμβαση ανεξάρτητων υπηρεσιών, υπό καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους, για χρονικό διάστημα έως ένα (1) έτος και ως ακολούθως:

– Ψυχολόγοι ΠΕ: 4 θέσεις

– Κοινωνικής Εργασίας (Κοινωνικός Λειτουργός) ΠΕ ή ΤΕ: 4 θέσεις

– Κοινωνιολόγοι ΠΕ: 2 θέσεις

– Διοικητικό προσωπικό του κλάδου Τ.Ε Διοικητικού-Λογιστικού: 5 θέσεις