ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 104-18.10.23 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 104-18.10.23 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Κέντρο Πρόληψης Αθηνά Υγεία Έγκριση οριστικών πινάκων κατάταξης…

Έγκριση προσωρινού πίνακα κατάταξης των υποψηφίων της υπ’ αριθμ. 104/18-10-2023 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή δεκαπέντε (15) συνεργατών με σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών, διαφόρων ειδικοτήτων.

Έγκριση προσωρινού πίνακα κατάταξης των υποψηφίων της υπ’ αριθμ. 104/18-10-2023 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή δεκαπέντε (15)…

Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης, Ορθή επανάληψη (αρ. Πρωτ. 273/13-11-2023)

Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης, Ορθή επανάληψη (αρ. Πρωτ. 273/13-11-2023) Κέντρο Πρόληψης Αθηνά Υγεία Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης, Ορθή επανάληψη (αρ….

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (Α.Π. 273/13-11-2023)

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (Α.Π. 273/13-11-2023) Κέντρο Πρόληψης Αθηνά Υγεία ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (Α.Π. 273/13-11-2023) ΓΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΥΠ.ΑΡ….

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 2023

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Κέντρο Πρόληψης Αθηνά Υγεία    20/10/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥΣ, ΚΟΙΝ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΥΣ, ΤΕ…