Προγράμματα και δράσεις Φεβρουαρίου 2024

Προγράμματα και δράσεις σε σχολεία Φεβρουαρίου 2024 Κέντρο Πρόληψης Αθηνά Υγεία Προγράμματα και δράσεις σε σχολεία Φεβρουαρίου 2024…

Προγράμματα και δράσεις σε σχολεία Οκτωβρίου και Νοεμβρίου 2023

Προγράμματα και δράσεις σε σχολεία Οκτωβρίου και Νοεμβρίου 2023 Κέντρο Πρόληψης Αθηνά Υγεία Τα Κέντρα Πρόληψης του ”Αθηνά…

ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 104-18.10.23 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 104-18.10.23 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Κέντρο Πρόληψης Αθηνά Υγεία Έγκριση οριστικών πινάκων κατάταξης…

Έγκριση προσωρινού πίνακα κατάταξης των υποψηφίων της υπ’ αριθμ. 104/18-10-2023 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή δεκαπέντε (15) συνεργατών με σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών, διαφόρων ειδικοτήτων.

Έγκριση προσωρινού πίνακα κατάταξης των υποψηφίων της υπ’ αριθμ. 104/18-10-2023 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή δεκαπέντε (15)…

Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης, Ορθή επανάληψη (αρ. Πρωτ. 273/13-11-2023)

Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης, Ορθή επανάληψη (αρ. Πρωτ. 273/13-11-2023) Κέντρο Πρόληψης Αθηνά Υγεία Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης, Ορθή επανάληψη (αρ….

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (Α.Π. 273/13-11-2023)

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (Α.Π. 273/13-11-2023) Κέντρο Πρόληψης Αθηνά Υγεία ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (Α.Π. 273/13-11-2023) ΓΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΥΠ.ΑΡ….

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 2023

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Κέντρο Πρόληψης Αθηνά Υγεία    20/10/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥΣ, ΚΟΙΝ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΥΣ, ΤΕ…